Tarihçe

Maliye bir tarafı iktisatta, bir tarafı da hukuka uzanan disiplinler arası bir bilimdir.

Maliye alanında eğitim görmüş olanlar maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kamu İktisadi teşebbüsler, DPT, Mahalli İdareler, Sayıştay yanında diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Bu alandan mezun olanların bir kısmı büro açarak bağımsızda çalışabilirler.