Doç.Dr. Tuncay GÖRGÜLÜ
Bölüm Başkanı

Sevgili Öğrenciler,

Giderek her alanda değişen, gelişen ve küreselleşen dünyanın rekabet ortamı içerisinde ülkemizin daha güçlü ve müreffeh olabilmesi için öncelikle beşeri sermayesinin akılcı, bilgili, yenilikçi, sosyal sorumluluk bilincine ve etkili bir güce sahip olması büyük önem arz etmektedir. Bu gelişmenin farkında ve önemine uygun olarak ülkemizde maliye bölümü bulunan bütün üniversitelerde bu bölüm çağdaş ilkeli, dinamik ve yenilikçi özelliklere sahip güçlü akademik kadroları ve lisans eğitim-öğretim programları ile eğitim verme gayreti içindedir. Öte yandan, ülkemizde maliye bölümünde lisans eğitimi gören öğrencilerin bu öğrenimleri sırasında kazandıkları bilgi, beceri ve formasyonları ile kamu ve özel sektörün çeşitli alanlarında ve her seviyede en geniş ölçüde iş bulabilme imkânına sahip olmaktadırlar. Bu gerçeğe uygun olarak, üniversiteye girişlerinde öğrenciler “Maliye Bölümü”nü tercihe özel bir önem ve ilgi göstermektedirler.

Yukarıda işaret edilen vizyon ve misyonu içinde bölümümüzün öncelikli hedefleri; öğrencilerinin kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu bilgili, kendilerine güvenen, kendilerindeki potansiyelin farkında olan ve bunu değerlendiren ve sosyal sorumluluk duyguları gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamak; bunun için maliye alanında disiplinlerarası bir yaklaşımla sürekli yenilenen öğretim programları hazırlamak ve uygulamak; ülkesinin ve bölgesinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek araştırmalar ve yayınlar yapmaktır.

Sevgili Gençler,

Avrasya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü tercih etmekle ne kadar isabetli bir karar verdiğinizi yıllar içinde bizzat yaşayarak daha iyi değerlendirme imkanına sahip olacağınızdan eminim. Bu nedenle, Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimiz arasında sizleri de görmek bize güç vermektedir. Bu farklılığı yaşamanın ve yaşatmanın ancak sizlerin bölümümüzü tercih etmeniz ile gerçekleşebileceğini lütfen unutmayınız.

Bölümümüzü tercih eden sevgili öğrencilerimizin saygıdeğer aileleri,

Evlatlarınızın sizler için ne kadar değerli olduklarını çok iyi biliyoruz. Onlar sizler için olduğu kadar bizim için de çok önemliler. Bu önem doğrultusunda evlatlarınızla aramızda kurduğumuz sıcak bağ öğrencilikleri süresince olduğu gibi, sonrasında da devam edecektir. Böylece, her geçen yıl maliye ailemizin bağları daha da güçlenecek ve fark oluşturmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyor; sağlık, mutluluk ve çalışmalarında başarılar diliyorum.